Bedankt voor uw contactaanvraag!

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bedankt voor uw nieuwsbrief-aanmelding!

Vanaf nu zult u onze nieuwsbrieven ontvangen.

Fysiotherapie Sittard Oost
Adres
Bachstraat 103, 6137 RX Sittard
Telefoon
+31(0)46 - 452 85 19
vervolgfoto
vervolgfoto

Eric Bousema

Expert    

Specialismen    

Algemeen
Ik ben algemeen fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Na mijn opleiding ben ik naar Maastricht verhuisd, om daar aan de Universiteit van Maastricht Bewegingswetenschappen te gaan studeren. Sindsdien houd ik me naast het uit oefenen van fysiotherapie bezig met wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van de fysiotherapie. Ik heb me lang gericht op lichamelijke en psychische factoren die een rol spelen bij het instant houden van chronische pijn. De laatste jaren houd ik me bezig met onderzoek naar de relatie tussen tinnitus- en kaak- of nekklachten. Deze achtergrond zorgt ervoor dat ik zeer kritisch ben naar het effect van mijn eigen fysiotherapeutische behandeling. Zou ik niet de verwachte vooruitgang zien, zal ik de behandeling niet onnodig lang doorlaten gaan. Daarentegen ga ik altijd wel opzoek naar nieuwe mogelijkheden zodat u vrijwel altijd goed geholpen wordt.    

Lid expertisegroep Artrose
Namens de fysiotherapeuten in de Westelijke Mijnstreek heb ik  me aangesloten bij de expertisegroep artrose. In deze groep zijn tevens huisartsen en specialisten vertegenwoordigd. Samen proberen we de zorg rondom artrose zo goed mogelijk te organiseren. Dit heeft onder andere geleid tot een nieuw zorgpad, waar de fysiotherapie een belangrijker rol in heeft genomen. Meer informatie hierover vindt u in dit krantenbericht (pdf)

Oorsuizen/tinnitus
Ik ben in 2014 gestart met een promotieonderzoek in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen. Wij zien patiënten met nekklachten die regelmatig ook klachten van oorsuizen ervaren. Stap 1 in dit onderzoek zal zijn om alle artikelen te verzamelen die de relatie tussen oorsuizen en nekklachten onderzocht hebben. Mijn artikel hierover zal in 2016 worden gepubliceerd. Vervolgens zal ik een artikel schrijven over alle fysiotherapeutische behandelingen die bij oorsuizen onderzocht zijn.    

In de tweede helft van 2015 ben ik gestart met het uitvoeren van behandelingen bij patiënten met tinnitus. Het doel hiervan zal zijn te onderzoeken of behandeling van de nek het oorsuizen kan verminderen. Inmiddels heeft dit bij 5 van de 7 patiënten geleid tot vermindering van de klachten. Mocht u geïnteresseerd zijn in de behandeling van tinnitus, dan kun u contact met mij opnemen.    

swipe
Fysiotherapie Sittard Oost
Adres
Bachstraat 103, 6137 RX Sittard
Telefoon
+31(0)46 - 452 85 19