Bedankt voor uw contactaanvraag!

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bedankt voor uw nieuwsbrief-aanmelding!

Vanaf nu zult u onze nieuwsbrieven ontvangen.

Fysiotherapie Sittard Oost
patiËntenportaal
Adres
Bachstraat 103, 6137 RX Sittard
Telefoon
+31(0)46 - 452 85 19
vervolgfoto
vervolgfoto

Tarieven 2024

Wij hebben een contract met de meeste zorgverzekeraars in Nederland.    

Bij chronische aandoening volgens de lijst Borst, zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening en/of uw aanvullende verzekering, de verdere behandelingen voor de basisverzekering.    

     

Tarievenlijst:

Reguliere zitting fysiotherapie € 41,50
Gespecialiceerde fysiotherapie (bv oedeem)  € 55,00
Screening € 19,75
Screening, Intake en onderzoek na screening € 57,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 57,50
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek (consult)     € 69,00
Toeslag voor bezoek aan huis  € 20,00
   
Telefonisch consult (15 min)      € 19,75
Medische Training Therapie (MTT) in groepsverband  € 19,75
Niet nagekomen afspraak*         100 %

*  Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient deze 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen wordt deze in rekening gebracht als Niet nagekomen afspraak.         

    

MediCas betalingsvoorwaarden zijn van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda.    

MediCas verzorgt de 1e - en daaropvolgende herinneringen en trajecten voor ons.    

                                     

swipe
Fysiotherapie Sittard Oost
Adres
Bachstraat 103, 6137 RX Sittard
Telefoon
+31(0)46 - 452 85 19