Bedankt voor uw contactaanvraag!

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bedankt voor uw nieuwsbrief-aanmelding!

Vanaf nu zult u onze nieuwsbrieven ontvangen.

Fysiotherapie Sittard Oost
Adres
Bachstraat 103, 6137 RX Sittard
Telefoon
+31(0)46 - 452 85 19
Mantelzorg project
Mantelzorg project

Mantelzorg project

Samen met andere fysiotherapeuten van verschillende eerstelijnspraktijken uit de regio Sittard-Geleen-Born streven wij naar een betere samenwerking tussen mantelzorgers, professionele zorg en ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben, waardoor de vrijwillige zorg verlicht, versterkt en beter verbonden wordt met de ? professionele zorg.    

Het zorglandschap is aan het veranderen. Door de huidige economische en politieke ontwikkelingen, moet de oudere medemens zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Terugvallen op verzorgingstehuizen of professionele ondersteuning in de thuissituatie zal in de toekomst alleen maar moeilijker worden. Wanneer de zelfredzaamheid afneemt en de oudere hulpbehoevender wordt, zal hij/zij afhankelijk worden van familie, buren en/of vrijwilligers. Zonder deze mantelzorg wordt het voor de oudere moeilijker om zelfstandig thuis te blijven.    

Dit vraagt veel van de draagkracht/belastbaarheid van de zogenaamde mantelzorgers, die naast eigen zorgtaken ook zorg moeten dragen voor anderen (binnen en/of buiten het eigen gezin). Dit kan alleen als deze mantelzorgers zelf gezond en fit blijven. Op dit moment zijn de gevolgen hiervan reeds zichtbaar. Veel mantelzorgers staat het water tot aan de lippen én nog erger, de zelfstandig wonende oudere is hierdoor uiterst kwetsbaar en vaak teveel aan zijn/haar lot overgelaten.    

Alleen als mantelzorgers de extra taken en daarmee gepaard gaande extra belasting duurzaam aan kunnen is het mogelijk om de veranderingen in de zorg te kunnen realiseren. De kennis en vaardigheden bij de steeds complexer wordende zorg ontbreekt echter veelal bij de mantelzorgers. Door onze kennis op het gebied van het vergroten van de draagkracht en het zelfstandig functioneren  van de mens in te zetten, kunnen we de mantelzorger in zijn ondersteunde taken langer mobiel, fit én dus inzetbaar houden.    


Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen zijn:
1.
Het verschaffen van kennis en aanleren van ontlastende vaardigheden voor hun verzorgende en ondersteunende rol als mantelzorger.    

2. Het opsporen van knelpunten ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid van de mantelzorger.    


Cursus

De volgende stappen in cursus opbouw zullen er plaatsvinden:    

Stap 1  - Voorlichting/ kennisoverdracht mantelzorgers    

Inhoud:
Laagdrempelige informatieve presentatie voor mantelzorger gericht op o.a. risicopreventie, belang van zelf fit en inzetbaar blijven.    

Doel:
De mantelzorger kan na afloop inschatten of hij/zij hulp nodig heeft om zijn/haar taken goed te kunnen (blijven) uitvoeren. Hij/zij kan zich in dat geval inschrijven voor een praktische mantelzorg bijeenkomst.    


Stap 2  - Praktische mantelzorg bijeenkomst    

Inhoud:
Aanleren van praktische vaardigheden, zoals transfertechnieken; het juiste instellen van een stok en rollator; Herkennen van onveilige situaties in huis; Kennis over het ontstaan van vallen.    

Doel:
De mantelzorger heeft na afloop voldoende kennis en vaardigheden aangeleerd om zijn/haar verzorgende en ondersteunende rol als mantelzorger verantwoord uit te kunnen voeren.    


Stap 3  - Persoonlijk traject aan huis    

Inhoud:
In een aantal situaties zal de patiënt aan huis bezocht worden om ondersteuning te krijgen bij zijn/haar specifieke rol als mantelzorger.    

swipe
Fysiotherapie Sittard Oost
Adres
Bachstraat 103, 6137 RX Sittard
Telefoon
+31(0)46 - 452 85 19