Bedankt voor uw contactaanvraag!

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bedankt voor uw nieuwsbrief-aanmelding!

Vanaf nu zult u onze nieuwsbrieven ontvangen.

Fysiotherapie Sittard Oost
patiËntenportaal
Adres
Bachstraat 103, 6137 RX Sittard
Telefoon
+31(0)46 - 452 85 19
vervolgfoto
vervolgfoto

Algemene voorwaarden

Praktijkinformatie

Bij Fysio Sittard Oost hebben wij de volgende specialisaties:    

Kwaliteit

Bij Fysio Sittard Oost staat kwaliteit hoog in het vaandel. Alle therapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF: Koninklijk Genootschap Fysiotherapie en in het B.I.G.-register voor zorgverleners.

Wat vraagt Fysio Sittard Oost van u?

Om ervoor te zorgen dat de behandelingen efficiënt en goed verlopen vragen wij van u het volgende:    

Patiëntenregistratie

Uw behandelend therapeut registreert uw administratieve en medische gegevens, op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing. Alle medewerkers van hebben toegang tot deze gegevens, en voor elke medewerker geldt een geheimhoudingsplicht. Een aantal zorgverzekeraars vraagt ons klinimetriegegevens te delen voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles, wanneer u niet wilt dat wij uw gegevens delen kunt u dit aangeven bij uw therapeut. Fysio Sittard Oost heeft een privacyreglement.    

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Het aantal behandelingen waar u recht op heeft is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij de behandelingen rechtstreeks, dan ontvangt u geen nota. Behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar worden bij u in rekening gebracht. Controleer eventueel zelf uw verzekeringspolis betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over uw verzekering kunt u deze stellen aan uw behandelend therapeut.    

Klachten regelement

Bij Fysio Sittard Oost streven wij ernaar om u zo goed en professioneel mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks klachten hebben over uw behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat kunt u dit kenbaar maken aan uw therapeut zelf, of aan onze vertrouwenspersoon Eric Bousema. Wanneer het voor u prettig is kunt u een bekende uit uw familie of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk een gesprek te laten plaatsvinden om uw klacht helder te krijgen en een oplossing te vinden naar ieders tevredenheid. Het is ook mogelijk om via het KNGF; Koninklijk Genootschap Fysiotherapie een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Mocht het gesprek met uw therapeut niet het gewenste resultaat opleveren is het mogelijk gebruik te maken van een klachtenprocedure bij het KNGF conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie heeft drie instanties waar u terecht kunt met uw klacht:    

Wanneer u uw klacht schriftelijk wil indienen bij het KNGF kunt u deze sturen naar: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort.    

Privacy

Voor onze eigen administratie en de declaratie bij de zorgverzekeraar houden wij uw administratieve gegevens bij. Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen en wanneer nodig u te kunnen doorverwijzen of te kunnen overleggen met uw huisarts of specialist houden wij een medisch dossier bij. Op alle gegevens die wij van u registreren is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing, deze bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens en het beheer hiervan. Voor alle personen binnen de praktijk die toegang hebben tot uw gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. U heeft te allen tijde het recht om uw eigen patiëntgegevens in te zien en indien u van mening bent dat deze gegevens onjuist zijn kunt u uw therapeut vragen deze te wijzigen.

Om de kwaliteit van onze behandelingen en de algemene kwaliteit van de praktijk te waarborgen worden kwaliteitscontroles uitgevoerd door een aantal zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vraagt ons klinimetriegegevens te delen voor het uitvoeren van de kwaliteitscontroles, wanneer u niet wilt dat wij uw gegevens delen kunt u dit aangeven bij uw therapeut.    

Bejegening

Fysio Sittard Oost heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor de omgang met en behandeling van haar patiënten. De volgende richtlijnen worden door ons gehanteerd:    

Huisreglement

Meer informatie kunt u vinden in onze praktijkfolder en in patiëntenvoorlichting folders in onze praktijk.    

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van Fysio Sittard Oost zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u en uw therapeut.

Fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Het aantal behandelingen waar u recht op heeft is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij de behandelingen rechtstreeks, dan ontvangt u geen nota. Mocht onze praktijk geen overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar ontvangt u een nota van ons, welke u zelf kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar worden bij u in rekening gebracht. Controleer eventueel zelf uw verzekeringspolis betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over uw verzekering kunt u deze stellen aan uw behandelend therapeut.

Wanneer uw behandelingen niet (meer) vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekeringen dient u deze zelf te betalen. Dit kunt u ter plekke in de praktijk doen, zowel contant als per pin, of u krijgt een nota van ons mee die u binnen een termijn van veertien dagen dient te betalen.    

swipe
Fysiotherapie Sittard Oost
Adres
Bachstraat 103, 6137 RX Sittard
Telefoon
+31(0)46 - 452 85 19