Bedankt voor uw contactaanvraag!

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bedankt voor uw nieuwsbrief-aanmelding!

Vanaf nu zult u onze nieuwsbrieven ontvangen.

Fysiotherapie Sittard Oost
patiËntenportaal
Adres
Bachstraat 103, 6137 RX Sittard
Telefoon
+31(0)46 - 452 85 19
vervolgfoto
vervolgfoto

Privacy statement

Privacy verklaring     

Fysiotherapie Sittard Oost neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.    

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens     

Wij maken gebruik van andere organisaties om verwerkingen van uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u in te schrijven en afspraken van behandelingen in te plannen. Fysiotherapie Sittard Oost blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat wij uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.    

Verzamelen van informatie     

Fysiotherapie Sittard Oost kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.    

Gebruik van informatie     

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:    

De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon. Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is.    

Beveiliging     

Fysiotherapie Sittard Oost neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.fysiosittardoost.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.    

Hyperlinks     

De website van Fysiotherapie Sittard Oost kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van www.fysiosittardoost.nl verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.    

Opslag van gegevens     

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt. Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.    

Rechten van betrokkene     

Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn: •    

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact opnemen met onze praktijk.    

Wijzigingen     

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 1 maart 2019.    

Cookie verklaring     

Het gebruik van cookies     

Fysiotherapie Sittard Oost maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.    

Toestemming voor het gebruik van cookies     

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.    

swipe
Fysiotherapie Sittard Oost
Adres
Bachstraat 103, 6137 RX Sittard
Telefoon
+31(0)46 - 452 85 19